PERFORMANCE
ARCHIVES
CARIERS
CONTACT US
WEBMAIL
   Fakte Reth KESH
   Misioni dhe Strategjia
   Zhvillimi ndër vite
Etapat e Transforimimit të Shoqërisë KESH sh.a.

Në përgjigje të dinamikave të zhvillimit të kuadrit ligjor kombëtar, i cili synon harmonizimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian për energjinë, shoqëria KESH sh.a. ka pësuar një sërë transformimesh thelbësore që nga viti 2000, duke u shndërruar nga një shoqëri të integruar vertikalisht (zanafilla nga viti 1957), në një shoqëri sot të fokusuar në prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike.