PERFORMANCE
ARCHIVES
CARIERS
CONTACT US
WEBMAIL
   Kaskada e Drinit
   HEC Fierzë
   HEC Koman
   HEC Vau i Dejës
   TEC Vlorë
HEC Fierzë
Fierza është hidrocentrali i sipërm i kaskadës së lumit Drin. Për nga fuqia e instaluar, pozicioni dhe vëllimi i rezervuarit, Fierza luan rol kyç për shfrytëzimin, rregullimin dhe sigurinë e gjithë kaskadës.


Punimet për ndërtimin e tij filluan në vitin 1970. Në 1978-ën filloi punën turbina e parë. Me kapacitet të plotë centrali u vendos në punë në vitin 1980. Fierza u ndërtua me paisje të ardhura nga Kina por mbi konceptet e inxhinierëve shqiptarë. Për ndërtimin e kësaj vepre kanë punuar rreth 14,000 punëtorë, inxhinierë dhe specialistë.

Lexo me Shume  

 

Parametrat teknike të shfrytezimit HEC Fierzë
Kapaciteti i instaluar (4 Ag.) 500 MW
Fuqia nom. e Gjeneratorëve 125 MW
Rënia nominale 118 m
Konsumi nominal i ujit 116,6 m³/s

Prodhimi mesatar vjetor
Që nga vënia në punë 1,299,590 MWh
Mesatarja (1994-2015) 1,440,532 MWh
Mesatarja (2004-2015) 1,568,247 MWh
Minimali (1990) 638,542 MWh
Maksimali (2010) 2,668,658 MWh

Prurja mesatare vjetore
Që nga vënia në punë 196 m³/s
Mesatarja (1994-2015) 183 m³/s
Mesatarja (2004-2015) 193 m³/s

Niveli mesatar vjetor
20 vitet e fundit 280.68 m
10 vitet e fundit 282.31 m
Niveli minimal(Dhjetor 1994) 245.96 m
Niveli maksimal(Maj 2013) 296.91 m
Paraqitje skematike e HEC Fierzë

 
Prodhimi i HEC- Fierzës sipas muajve (2019)

             Prurjet Mesatare në Liqenin e Fierzës                                             Niveli i Liqenit të Fierzës

        

   Prodhimi i HEC-Fierzës 2004 - 2019