Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a.
Profili Kompanise  |  Multimedia   Publikime  |  Kontakt  |  English
 
 
Home         Rreth Nesh         Legjislacioni         Infrastruktura Gjeneruese         Projekte         Energjia dhe Mjedisi    
Njoftime   Deklarata
 
2 Dhjetor 2014 Më datë 02 Dhjetor 2014, u mblodh në Zyrat e KESH sha., Sektretariati Tekn...
 
13 Nëntor 2014 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a) ka depozituar pranë Entin Rregull...
 
08 Tetor 2014 Sqarim per Mediat dhe Publikun    lidhur me Nisjen e “importit”...
 
9 Shtator 2014 Pas takimeve të zhvilluara me institucione qëndrore dhe operatorë të...
 
 
Newsletter
 
 
Multimedia
Galeria Fotografike
Spotet Televizive
Video Prezantuese
 
DFPSH
Aktiviteti dhe misioni i Divizionit te Furnizimit Publik me Shumice.
Me shume
 
 
 
Publikime
Arkive Publikimesh
 
 
Divizioni i Gjenerimit
Lista e Aseteve Gjeneruese
 
 
Profili i Kompanise
Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a. është një shoqëri tregtare aksionere shtetërore e integruar vertikalisht dhe është prodhuesi kryesor dhe më i rëndësishëm i energjisë elektrike në Shqipëri.
Me shume
 
 
 
Energjia
& Mjedisi
Ne dhe Mjedisi
Keshilla
 
 
© Copyright KESH 2011  |  Profili Kompanise  |  Webmail Access